Forenklet kontrol

kr.640,00 Ekskl. prøvetagning

Få analyseret dit drikkevand efter gældende drikkevandsbekendtgørelse. Følgende parametre vil blive analyseret:

  • Udseende
  • Lugt
  • pH
  • Temperatur
  • Ledningsevne
  • Nitrat
  • Arsen
  • Coliforme bakterier
  • E.coli
  • Kimtal 22°C

Prøven forventes udtaget indenfor 15 arbejdsdage fra bestillingsdato. Du vil i denne forbindelse blive kontaktet af en prøvetager.